By January 2, 2022, all of the Pinot Noir vines are pruned. Who cares! We do. The weather has been benevolent to pruning during these two past weeks. And voila! Two thousand vines are done.

Освен полезното, и една доволна част от приятното съпътства действието. Някакси го усетихме във въздуха, и понечихме да го уловим:

Защо ли? Tез ръждиви листа по самотния дъб,

Тревата под тях жълтее, а под нея крехката млада зелена пъпли

Полека нагоре. Към плахите топли лъчи и към студените притчи

На вятъра. Спокойно е днес. Чудим се, що ли го правим? Заради опиянението, заради времето? Ами заради дни като тук, дето забравяш

За минало, не мечтаеш за бъдеще, само тънеш във вечността на сега.